top of page

KOMB BEHANDLING

För att uppnå bästa resultat krävs regelbunden behandlingar.

  • 2 h
  • 2 800 svenska kronor
  • WSI ESTETICA AKADEMI AB

Beskrivning av tjänsten

FETT ELLER CELLULITER För att förstå varför och hur fettförbränning fungerar behöver du veta lite om kroppens fysiologi: Mellan huden och kroppen finns en isolerande och skyddande energiavlagring i form av ett fettlager. Fettlagret är olika i tjocklek i olika delar av kroppen. En fettreducerande behandling syftar till att minska volymen av fettvävnad. Du kan, något förenklat, göra detta på två sätt. Det permanenta alternativet att minska volymen fett i ett visst område är att förstöra fettceller för alltid. Det mest tillfälliga alternativet är att tömma fettvävnaden på vätska och avfall. Behandlingsalternativ för fettminskning Utbudet av olika fettreducerande behandlingar är mycket brett. Men alla alternativ är baserade på olika tekniker med vetenskaplig studie. Vilket kan vara frysning, strålning, lymfdränage, ultraljud, radiofrekvens, endermologisk massage eller injektioner. *Denna behandling görs enligt kroppsbedömning.Kombinationsbehandling som syftar till att behandla mer än ett problem samtidigt: t.ex. celluliter, lokaliserat fett, ödem eller till och med slapphet i vävnader. Denna behandling görs enligt kroppsbedömning. Vi använder tre olika tekniker få ett bättre resultat.


Kontaktuppgifter

  • WSI ESTETICA AKADEMI AB, Blekingegatan, Stockholm, Sweden

    +46 08 640 2565

    wsiestetica@hotmail.com


Página de serviço: Bookings Service Page
bottom of page