top of page

GRAVIDMASSAGE

Hur fungerar lymfdränage för gravida kvinnor?

  • 1 timma 30 minuter
  • 1 300 svenska kronor
  • WSI ESTETICA AKADEMI AB

Beskrivning av tjänsten

Lymfdränage för gravida kvinnor går långt utöver det estetiska! Det är en massageteknik som verkar direkt på lymfsystemet, ett nätverk som transporterar lymfan till cirkulationssystemet. Lymf är en vätska som produceras av överskott av vätskor som "läcker" från blodet genom kapillärer. Denna vätska renar föroreningarna på de platser den passerar genom. "Skorgen" där dessa föroreningar placeras är lymfkörtlarna. I lymfkörtlarna bearbetas de föroreningar som vår kropp producerar av våra försvarsceller. De angriper alla ämnen som de anser vara skadliga. Därför hjälper lymfdränage till att eliminera ämnen som är skadliga för vår kropp. Vilka är fördelarna med lymfdränage? Eftersom lymfdränage fungerar för att hjälpa immunförsvaret, hjälper det till att avgifta kroppen och eliminera ansamlad vätska, vilket minskar svullnad, vilket är så vanligt under graviditeten och postpartumperioden. Dessutom hjälper lymfdränage också till att minska de fruktade celluliterna! Det är rätt! Celluliter kan uppstå när det finns problem med lymfcirkulationen, liksom bristande näring och brist på fysisk träning. Hur är det med lymfdränage hos gravida kvinnor? Lymfdränage för gravida kvinnor fungerar på samma sätt: det hjälper till att eliminera svullnad orsakad av graviditet till följd av hormonella fluktuationer. Det är dock viktigt att betona att lymfdränage hos gravida kvinnor inte går ner i vikt. Det hjälper bara till att minska vätskeansamling och, följaktligen, svullnad. Dränering hjälper också till att minska Finns det några kontraindikationer för lymfdränage hos gravida kvinnor? Lymfdränage rekommenderas inte för gravida kvinnor med: Njurinsufficiens; Djup ventrombos; Högriskgraviditet; Dekompenserad arteriell hypertoni; Sjukdomar i lymfsystemet; Hudinfektioner och utslag. Därför är det viktigt att gravida kvinnor alltid pratar med och får godkännande av sin läkare innan man påbörjar lymfdränage och att det alltid görs med en behörig sjukgymnast eller massageterapeut. Var mycket försiktig när du väljer, eftersom dåligt genomförd dränering kan få negativa konsekvenser, såsom att cirkulationen kompromissar och framkallar för tidig födsel. Är lymfdränage också indicerat efter förlossningen? Ja! Även lymfdränering rekommenderas för att hjälpa till att återgå till formen. Fördelarna är desamma: minskad svullnad, celluliter och förbättrad cirkulation. Lymfdränage kan göras direkt efter födseln, om förlossningsläkaren godkänner det, oavsett om det var en nat.


Kontaktuppgifter

  • WSI ESTETICA AKADEMI AB, Blekingegatan, Stockholm, Sweden

    +46 08 640 2565

    wsiestetica@hotmail.com


Página de serviço: Bookings Service Page
bottom of page