top of page

CELLULIT BEHANDLING

För att få bort celluliter

  • 1
  • 1 500 svenska kronor
  • WSI ESTETICA AKADEMI AB

Beskrivning av tjänsten

Om Celluliter Celluliter är en förändring i cellvävnaden som beror på att kroppens förmåga att göra sig av med slaggprodukter har försämrats. Blod och lymfkärl som ska transportera gifter ur kroppen har fått minskad kapacitet. Vätska och fett ansamlas i problemområdena som tillsammans med trycket från uppsvällda fettceller ger gropar i huden. Celluliter visar sig oftast på rumpan, benen, låren, magen eller armarna. De är inte farliga men upplevs i många fall mycket kosmetiskt störande. Intresset av behandling för att ta bort celluliter är därför stort. Det finns flera olika behandlingar mot celluliter. Vissa fungerar bättre än andra. Det bästa sättet att bli av med celluliter är att kombinera en cellulitbehandling med en förändring av sin livsstil. För att få bort celluliter måste man antingen minska volymen i fettvävnaden och/eller öka elasticiteten i bindväven. Det finns dock flera behandlingar som kan minska volymen i fettvävnaden och därmed trycket mot hudytan. Det finns även behandlingar som kan öka elasticiteten i bindväven.


Kontaktuppgifter

  • WSI ESTETICA AKADEMI AB, Blekingegatan, Stockholm, Sweden

    +46 08 640 2565

    wsiestetica@hotmail.com


Página de serviço: Bookings Service Page
bottom of page