top of page

EFTER KIRURGISKA INGREPP

INDIKATIONER

  • 2 h
  • 2 500 svenska kronor
  • WSI ESTETICA AKADEMI AB

Beskrivning av tjänsten

1-Lymfdränage-För att undvika eller behandla vanliga komplikationer som kan orsakas av kirurgi, är lymfatisk dränering starkt indicerad. Effektivt för att eliminera vätska som kvarhålls efter proceduren, tekniken är utmärkt för att minska obehag och svullnad i det opererade området. Fördelarna inkluderar snabbare återhämtning, starkare immunförsvar, förebyggande av möjliga infektioner, förbättrat blodflöde, smärtlindring, minskad fibros, eliminering av blåmärken och bättre patienters välbefinnande 3-Vakuumterapi-Tekniken är en av de mest använda nuförtiden. Vakuumterapi efter fettsugning har visat anmärkningsvärda effekter. Vakuumterapi är en teknik som består i att utföra en mekanisk massage med sug (vakuum). Hudens dragkraft, palpering och rullande mekanism har visat sig vara mycket effektiv för att förbättra den opererade vävnaden. Oregelbundenheter och fibros kan minskas och till och med elimineras med denna teknik. 4-Ultraljud-är effektiv som skapar vibrationer med ultraljud. Det indikeras under den postoperativa perioden för att eliminera fibros och minska ödem (svullnad), vilket påskyndar återhämtningen. Efter operationen, med kirurgens tillstånd, kan klienten starta den postoperativa dräneringsbehandlingen. Dränering förhindrar bildandet av fibros i regionen, förbättrar vätskeflödet som ackumuleras efter proceduren och hjälper till att dränera toxiner från kroppen. Det bör utföras i hela kroppen, främja en förbättring av hela lymfcirkulationen och på ett mer förnuftigt och detaljerat sätt i området för kirurgi. Fördelar: Avblockera kärl och vävnader • Minimering av effekterna av postkirurgisk fibros • Förbättra lokal reaktivering av känslighet efter operation • Minskad lokal smärta • Ta bort hematom i kirurgiska områden Boka en konsultation låte oss tar handom dig.


Kontaktuppgifter

  • WSI ESTETICA AKADEMI AB, Blekingegatan, Stockholm, Sweden

    +46 08 640 2565

    wsiestetica@hotmail.com


Página de serviço: Bookings Service Page
bottom of page